සගා කිව්වා ම මතක් වෙන්නෙ හිරු එෆ් හී 138 වැඩසටහන. සගා කියන නම හිරු සමඟම බැදිල තිබුණ නමක්නෙ. ඒත් පහුගිය දවසක සගා එහෙම නැත්නම් සාගර ගුරුගෙ හිරු ට ආයුබෝවන් කියනවා. ඒ වෙනකොට සගා වැඩසටහන් කළමනාකරු විදිහට තමයි හිරු එක්ක හිටියේ. සගා හිරු වෙතින් සමුගත්තට පස්සෙ තාම වෙන නාලිකාවකට ගිහින් නැ. ආරාධනා නම් කිහිපයක් ම තියෙනවා කියලයි ආරංචිය. ඉතිං ඒ නිවේදක සගානේ. හැබැයි සගාගේ තියෙන නළු පෙනුමට අර්ථයක් දෙන්න ත් සගා ප්ලෑන් කරල කියල ආරංචියක් ආවා. ඒ කියන්නෙ සගා තව ටික දවසකින් අපට තිරයෙත් දකින්නට පුළුවන් වෙන හැඩයි.

(ඡායාරූප අන්තර්ජාලයෙනි)

Comments